صفحه ها
دسته
برخي از نوشته ها
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 997578
تعداد نوشته ها : 446
تعداد نظرات : 419
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

حيف نون زنگ مي زنه به مخابرات مي گه: آقا ببخشيد سيم تلفن ما خيلي بلنده، اگه مي شه لطف كنيد از اون طرف يه كم بكشيدش!...

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

حيف نون از همسرش مي پرسه: از ازدواج با من مثل سگ پشيموني يا مثل خر كيف مي كني؟

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

از حيف نون مي پرسن اين شعر از كيه؟ "سعديا مرد نكونام نميرد هرگز"
مي گه نمي دونم يه راهنمايي بكنيد...
مي گن اسم شاعر توي خود شعر هست.
مي گه: آهان فهميدم، جواد نكونام!

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

اولي: بگو ببينم، اگه توي خيابون يه نفر يه حيواني رو گرفته و داره مي زنه، و من برم جلو و از اين كارش ممانعت كنم، به اين كار چي مي گن؟
دومي: حس برادري!

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

يه روز كاغذ مي خوره تو سر حيف نون. حيف نون جا در جا مي ميره!
كاغذ رو بر مي دارن نگاه مي كنند، مي بينن توش نوشته: "دو تا آجر"!

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

حيف نون مي ميره، قحطي جوك مياد!

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

زوجي بر سر يك چاه آرزو رفتند، مرد خم شد، آرزويي كرد و يك سكه به داخل چاه انداخت. زن هم تصميم گرفت آرزويي كند ولي زيادي خم شد و ناگهان به داخل چاه پرت شد.
مرد چند لحظه اي بهت زده شد بعد لبخندي زد و گفت: "اين چاه واقعا كار مي كنه!"

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

آقاي دست و دلباز بعد از بيست سال مي ره مغازه كفش فروشي مي گه: "ما باز هم مزاحم شديم!"

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

حيف نون هنوز در گيره كه چرا خواهرش دو تا برادر داره، خودش يكي!

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

حيف نون تو اتوبوس كبريت مي خواسته، به بغل دستيش مي گه:
- اسمت چيه؟
- همايون.
- به به، شغلت چيه؟
- زنبوردار.
- به به، كجا مي ري؟
- اهواز.
- عجب جايي! كبريت داري؟
- نه.
- نه و نكمه! با اون اسمت، مردك پشه باز، تو اين گرما سگ مي ره اهواز كه تو مي رى؟

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

يه آقايي مي ره هارد بخره مي گه هارد ۳۲۰ مي خوام. حيف نون هارد ۱۶۰ واسش مياره. آقاهه مي گه: گفتم ۳۲۰. حيف نون مي گه ناراحت نشو، جنسش خوبه جا باز مي كنه.

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

يه روز يه پسره به دختره مي گه با من ازدواج مي كني؟
دختره مي گه نه!
و پسر يك عمر با خوبي و خوشي زندگي مي كنه!

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

حيف نون خوابيده بوده، ميان بيدارش كنن مي بينن پين كد (Pin Code) مي خواد!

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

به حيف نون يه انگشت نشون مي دن مي گن اين چندتاست؟ مي گه يكي.
بعد ده تا انگشت بهش نشون مي دن مي گن اين چندتاست؟ مي گه: واي! چقدر يك!

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

حيف نون از كنار جن رد مي شه جن مي گه بسم الله اين چي بود؟

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

حيف نون خرش مي ميره، مردم مي گن بريم براي شوخي بهش تسليت بگيم.
وقتي مي رن حيف نون مي گه: اصلا فكر نمي كردم خر من اين همه فاميل داشته باشه!

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

صبح زلزله حيف نون و دوستش رسيدند به هم.
حيف نون گفت: ديشب زلزله بيدار بودي؟
دوستش گفت: نه، صبح فهميدم.
حيف نون گفت: توي روزنامه خوندي يا راديو گفت؟
دوستش گفت: نه، يه هزاري تو جيبم بود، صبح ديدم پول خورده!

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

اگه گفتين حيف نون به قرمز كم رنگ چي مي گه؟
قرمز آسماني!

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘


 

حيف نون قهرمان شنا مي شه، ازش مي پرسند: از كجا شروع كردي؟ مي گه: از زمين خاكي!

 

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

 

گدا: آقا تو رو خدا به من هزار تومن بدين برم ناهار بخورم.

يارو: پول نميدم، ولي بيا بريم برات يه پرس غذا بگيرم.

گدا: نه نخواستم، امروز واسه هزار تومن تا حالا شيش بار ناهار خوردم!

 

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

 

از استاد تاريخ پرسيدن عشق چيست؟ ...

گفت : سقوط سلسله ي قلب جوان.

 

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

داشتم توي يك جاده مي رفتم كه چشمم خورد به يه تابلو كه روش نوشته بود:

دوست داشتن دل مي خواهد نه دليل...

 

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

 

غضنفر از ژاپن برميگرده. بهش ميگن اونجا مشكل زبان نداشتي؟

ميگه: من نه، ولي ژاپني ها چرا...

 

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

 

قطعه اي از شاهكار ادبي غضنفر : شب بود و خورشيد به روشني مي درخشيد پيرمردي جوان يكه و تنها با خانواده اش در سكوت گوش خراش خيابان قدم زنان ايستاده بود.

 

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

 

يه روز سه تا ديوونه رو مي اندازن تو يه اتاق دو تاشون مى رقصن، يكيشون هم ميگه:

سبز - آبى - قرمز

ازش مي پرسن چرا اين جورى مي گى؟ ميگه من رقص نورم!

 

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

 

به غضنفر ميگن يه موجود نام ببر ميگه : آب جوش ميگن آب جوش كه موجود نيست ميگه

والا من از تبريز كه ميومدم تو جاده نوشته بود آب جوش موجود است!

 

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

 

من واقعا فرمول دقيقي براي موفقيت، نمي‌شناسم ولي فرمول شكست را به خوبي مي‌دانم، و آن اينست: «سعي كنيد همه را راضي نگه داريد»

 

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

 

دوست دارم يه عالمه اندازه يه قابلمه من عاشق تو هستم تو قابلمه نشستم

يه لنگه كفش تو دستم منتظرتوهستم.

 

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

 

از دست زمانه تير بايد بخوري

دائم غم ناگزير بايد بخوري

صد مرتبه گفتم عاشقي كار تو نيست

بچه تو هنوز شير بايد بخوري

 

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

 

كاش در كتاب قطور زندگي سطري باشيم ماندني، نه حاشيه اي از ياد رفتني...

دسته ها : جک، SMS ،پیامک - طنز
بیست و پنجم 2 1390 18:44

 

هرگز از رودي كه خشك شده است به خاطر گذشته اش سپاسگذاري نميكنند . . .

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣


 

عاشق تر از همه ما موش كوري است كه زيبايي جفتش را چشم بسته باور دارد . . .

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣


 

دلمان كه ميگيرد ، تاوان لحظاتي است كه دل بسته بوديم . . .

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

 

نتيجه زندگي ، چيزهايي نيست كه جمع ميكنيم

بلكه

قلبهايي است كه جذب ميكنيم . . .

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

 

فقير اوني نيست كه كم داره

فقير اوني هست كه بيشتر بخواد . . .

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

 

حكمت ، درختي است كه ريشۀ آن در قلب است و ميوۀ آن در زبان . . .

(بطلميوس)

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

 

كوههاي عظيم پر از چشمه اند و قلبهاي بزرگ پر از اشك . . .

(ژوزف رو)

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

 

خاطرات آدم مثل يه تيغ كند ميمونه كه رو رگت ميكشي!

نميبره اما تا ميتونه زخميت ميكنه

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

 

واسه شكستن يه دل يه لحظه وقت ميخواي

اما واسه اينكه از دلش در بياري شايد هيچوقت فرصت نداشته باشي . . .

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

 

تجربه نامي است كه تمام افراد بر روي اشتباهات خود مي گذارند.

(اسكاروايلد)

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

 

انسان عاقل هميشه از بدگوييهايي كه از او مي‌شود استفاده مي‌كند . . .

(ژرژ بانه)

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

 

هشدار !

تنها به عزم نياز اگر به معبد درون شويد

هرگز هيچ نيابيد . . .

(جبران خليل جبران)

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

 

آنچه رخ داده را بايد پذيرفت اما آنچه را روي نداده ، مي توان به ميل خويش بنا نمود . . .

(ارد بزرگ)

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

 

بخيل براي ثروت خود نگهبان است و براي ارث انباردار . . .

(بزرگمهر)

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

 

زندگي مانند لبخند ژوكوند است، در نظر اول به روي بيننده تبسم مي كند

اما اگر در او دقيق شوي ، مي گريد . . .

(ژري تايلر)

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

 

مشكلات خود را بر ماسه ها بنويسيد و موفقيت هايتان را بر سنگ مرمر . . .

(پرمودا باترا)

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

 

پيران انديشمند به ريشه ها مي پردازند نه به شاخه ها . . .

(ارد بزرگ)

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

 

پيوسته بايد مواظب سه چيز باشيم .

وقتي تنها هستيم مواظب افكار خود

وقتي با خانواده هستيم مراقب اخلاق خود

و وقتي كه در جامعه مي باشيم مواظب زبان خود . . .

(مادام داستال)

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

 

هر شكست لااقل اين فايده را دارد كه انسان يكي از راههايي را

كه به شكست خوردن منتهي مي شود را مي شناسد . . .

(لاورنس)

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

 

كاش در دهكده ي عشق كمي فراواني بود / كاش در بازار صداقت كمي ارزاني بود
اي كاش اگر لطف به هم مي كرديم / مختصر بود ولي ساده و پنهاني بود . . .

 

################################


خدا تنها معشوقي است كه عاشقانش به هم حسادت نمي كنند . . .

 

################################

 

وقتي كسي صادقانه بهت عشق هديه ميكند و تو پس ميزني
منتظر باش تا قلبتو به كسي هديه كني و اون تو رو پس بزنه . . .

 

################################

 

هميشه سخت ترين سيلي را از كسي ميخوري كه روزي بهترين نوازشگرت بود . . .

 

################################

 

بهترين درودهايم نثار آناني باد كه كاستي هايم را ميدانند و باز هم دوستم دارند . . .
خوشبختي يافتني نيست ، ساختني است . . .

 

################################

 

قبل از ازدواج چشمهايت را كاملا باز كن. اما بعد از ازدواج كمى چشمهايت را ببند . . .

 

################################

 

براى انسان سالم، دوست داشتن عيب هاى معشوق بزرگترين دليل عشق است . . .

 

################################

 

در اين جهان نياز به دوست داشتن و ستايش شدن، بيش از نياز به نان است . . .
مادر ترزا

 

################################

 

بهترين ايمان آن است كه معتقد باشى هر جا كه هستى خدا با توست . . .

 

################################

 

پرنده اي كه مقصودش كوچ است، به ويراني لانه اش نمي انديشد . . .

 

################################

 

كلمه جادويي كه شما را به همه آرزو هايتان ميرساند
خ-و-ا-س-ت-ن

 

################################

 

مطمئن ترين اصل در طول زندگي ، خود سازي است ، نه اصلاح ديگران . . .

 

################################

 

اشك هاي ديگران را مبدل به نگاه هاي پر از شادي كردن از بزرگترين خوشبختي هاست . . .

 

################################

 

تمام چيزي كه بايد از زندگي آموخت ، تنها يكي كلمه است
((ميگذرد))

 

################################

 

عشق مانند آسمان است ، گاهي صاف است و شاد ، گاهي غمگين است و باراني . . .

 

################################

 

به هنگام خشم ، بردبار
موقع ترس ، شكيبا
و در راه كسب آهسته باش . . .

 

################################

 

همه روياهاي ما ميتواند محقق شوند ، اگر ما شجاعت دنبال كردن آن ها را داشته باشيم

 

################################

 

در لحظات تصميم گيري است كه سرنوشت ما شكل ميگيرد . . .

 

################################

 

آتش فرياد را با آب سكوت خاموش كن . . .

 

################################

 

آن كه ميخواهد روزي پرواز عشق را تجربه كند ، نخست بايد روي پاي خود ايستادن
را بياموزد ، پرواز را كه با پرواز آغاز نميكنند. . .

 

################################

 

باران باش و ببار ، نپرس پياله هاي خالي از آن كيست . . .

 

################################

 

زندگي جدولي است كه هر كس در صدد حل آن بر آيد ، جايزه اش مرگ است . . .

 

################################

 

دنيا پر از صداي پاي حركات مردمي است كه در حالي كه تو را مي بوسند، طناب دار تو را مي بافند . .

 

دسته ها : جک، SMS ،پیامک
بیست و دوم 2 1390 17:45

چقدر سخت است که این عزیزترین عید را بدون آن عزیزترین غایب از نظر بگذرانیم… اللهم عجل لولیک الفرج

------------------------------------------

خدایا به ما توفیق ده تا از کسانی باشیم که حاصل دسترنج یکماه ی خود را در رمضان، از این به بعد هم حفظ کنیم.

------------------------------------------

عید فطر مبارک. الان جلوی آینه بودم ماهو دیدم.

------------------------------------------

کجایی؟؟ همه دارن رو پشت بوم دنبالت میگردن

آخه ماه من میخوان ببینن فراد عیده یا نه

------------------------------------------

با تمام شدن ماه رمضان در های رحمت خدا بسته خواهد شد. لای در نمونی!

------------------------------------------
می تونی چشماتو ببندی و منو تو ذهنت تصور کنی؟

...تونستی؟...
به شما تبریک می گم! شما ماه رو دیدید! عید سعید فطر مبارک!

 

دسته ها : جک، SMS ،پیامک
شانزدهم 6 1389 13:55

گویند کریم است و گنه می بخشد .. گیرم که ببخشد ز خجالت چه کنم

امشب این دل یاد مولا می کند

لیلة القدر است و احیا می کند

بشنو ای گوش دل ها بی صدا

نغمه فزت و رب الکعبه را

چون نامه جرم ما به هم پیچیدند

بردند به دیوان عمل سنجیدند

بیش از همگان گناه مابود

ولی ما را به محبت علی(ع)بخشیدند

ای کاش علی شویم و عالی باشیم

هم سفره کاسه سفالی باشیم

چون سکه به دست کودکی برق زنیم

نان آور سفره های خالی باشیم

امشب رحمت دوست جاریست، مانند رود، نه! مانند باران، اگر دلتان لرزید، بغضتان ترکید، کسی اینجا محتاج دعاست، اگر یادتان بود باران گرفت دعایی به حال من بیابان کنید.

 

هفتم 6 1389 15:30


تشنه ام این رمضان تشنه تر از هر رمضانی.شب قدر آمده تا قدر دل خویش بدانی.لیله القدر عزیزی است بیا دل بتکانیم.سهم ما چیست از این روز همین خانه تکانی..
  
 
تشنه ام این رمضان تشنه تر از هر رمضانی
شب قدر آمده تا قدر دل خویش بدانی
لیله القدر عزیزی است بیا دل بتکانیم
سهم ما چیست از این روز همین خانه تکانی ... 
 
  
به فرق نازنینش کی اثر می‌کرد شمشیر
یقینا ابن ملجم وقت ضربت یا علی گفت
(با تسلیت ایام شهادت مولای متقیان در مناجات شبانه شبهای قدر را التماس دعا دارم)
 
 
 
 
از عرش صدای ربنا می‌آید
آوای خوش خدا خدا می‌آید
فریاد که درهای بهشت باز کنید
مهمان خدا سوی خدا می‌آید
 
 
امشب تمام آینه‌ها را صدا کنید
گاه اجابت است رو به سوی خدا کنید
ای دوستان آبرودار در نزد حق
درنیمه شب قدر مرا هم دعا کنید

 
امشب سر مهربان نخلى خم شد
در کیسه نان بجاى خرما غم شد
در کنج خرابه‌ها زنى شیون کرد
همبازى کودکان کوفه کم شد
 
باشورحسینى وصلابت حسنى درسوگ علی می‌گرییم
دعایتان توشه بی‌برگی ما
 

بی علی دنیا ندارد اعتبار
وای بر ما وای بر این روزگار

 

هشتم 5 1389 14:35

آنقدر دل اتم پر بود که با شکافتنش دنیایی لرزید ،     

 دل من نیز پر بود ، وقتی شکست ، سکوتی کرد که به دنیایی می ارزید .  

 

*********************************************  


 یه هیزم شکن وقتی خسته میشه که تبرش کُند بشه!  


 
نه این که هیزمش زیاد باشه . تبر ما انسانها باورهامونه نه آرزوهامون...  *********************************************  


آدما وقتى از هم دورن واسه هم
SMS می فرستن


من واسه تو که تو قلبمى چى بفرستم؟ ها؟*********************************************  
 

سه تا فرشته مهربون تو دنیا هست،   


اولیش به کبوترهای عاشق دونه می ده،   


  دومیش به آدمای عاشق کمک می کنه،  


 و سومیش که من عاشقشم داره این
SMS رومی خونه!    


********************************************* 


می گن شیشه عمر آدما اگه خیس بشه عمرشون کم می شه!


می دونستی چشات شیشه عمر منه؟********************************************* 


می دونی آدما بین " الف " تا " ی " قرار دارند.  


بعضی ها مثل " ب " برات می میرند،     

 

مثل " د " دوستت دارند، مثل " ع " عاشقت می شوند،  
   

 مثل " م " منتظر می مونند تا یه روز مثل " ی " یارت بشن. *********************************************  


می گن قلب آدما اندازه مشتشونه. 

 

 ولی چه طوری یه دنیا مهربونی، یه آسمون صداقت،  


 
یه کهکشون محبت و یه دریا عشق تو مشتت جا شده؟

********************************************* 

آدما سرشون روبالا می کنن تا ماه رو ببینن  
  

 
 ولی نمی دونن ماه سرشو پایین کرده داره
SMS می خونه!


*********************************************   


هیچ می دونستی هربار که تو پلک می زنی من نفس می کشم؟


پس مواظب باش به کسی خیره نشی که من خفه می شم!*********************************************  


چشماتو ببند...بستی؟...حالا باز کن...باز کردی؟...چقدر طول کشید؟همین قدر هم نمی تونم دوریتو تحمل کنم! *********************************************  

 
چندیست که بیمار وفایت شده ام .  

در بستر غم چشم به راهت شده ام.   
 
این را تو بدان اگر بمیرم روزی. مسئول تویی که من فدایت شده ام  


 
********************************************* 

  
تورا می خواستم تا در جوانی نمیرم از غم بی همزبانی 

    
 غم بی همزبانی سوخت جانم چه می خواهم دگر زین زندگانی؟!  


 

********************************************* 

 
یکی می پرسد اندوه تو از چیست؟    سبب ساز سکوت مبهمت کیست؟ 
   برایش صادقانه می نویسم    برای آنکه باید باشد و نیست...


*********************************************  

 
زندگی گریه ی مختصریست... مثل یک فنجان چای...  

 
و کنارش عشق است... مثل یک حبه قند...  

 زندگی را با عشق نوش جان باید کرد...


********************************************* 

 
کاش میشد که در این قرن عجیب همه بودند به خوش بویی سیب  

  
   سیب یعنی که تو زیبا هستی    تو رباینده دلها هستی     
 سیب یعنی اثر بوسه ای ناز روی لبهای ترک دار نیاز    
  سیب یک واژه تو خالی نیست    پر عطر است گل قالی نیست


*********************************************


در بن بست هم راه آسمان باز است، پرواز را بیاموز  
 
دسته ها : جک، SMS ،پیامک
بیست و نهم 12 1388 12:58

تست کنکور هنر:
اولین هنری که پس از دیدن چهره آرایش کرده دختران امروزی به ذهن شما متبادر میشود چیست؟
الف: مینیاتور.
ب: صافکاری، بتونه کاری و نقاشی اتومبیل!!!!
ج: دوپینگ!!!!
د: من به ناموس مردم نگاه نمیکنمبه یکی می گن می دونی فامیلی خدا چیه؟ می گه: فکر کنم وکیلی باشهسربازی راهی است برای آدم شدن پسرها .......ولی هیچ راهی برای آدم شدن دختر ها وجود ندارد!!!

 

آلبرت انیشتن،زکریای رازی،ایساک نیوتون،لویی پاستور
بیل گیتس،مــن ودیگراندیشمندان بزرگ جهان،
اوقات خوشی را برای شما ارزو مندیم.


 
یه یارویی به یه سیاه پوسته میگه آقا شما سیاه پوستین؟
میگه آره.از کجا فهمیدی؟
میگه از رو لهجت!!!!


یه بار 3 تا میمون بالا درخت نشسته بودند
اولیش داشت کتاب می خوند
دومی داشت روزنامه می خوند
سومی هم داشت این اس -ام-اس رو میخوند

 
یک شخصی نصف شب توی خیابون رانندگی می کرد که یک دفعه ترمز نمیگیره از اون طرف یک کامیون می اومد.... به بغل دستی اش که خواب بود گفت : اصغــــــــــــــر بلند شو این تصادف رو ببینپسره از بالا درخت می افته پایین . بلند می شه می گه خوب شد نمردم وگرنه بابام می کشتم


یکی رو می برن اعدام کنن بهش می گن تورو اعدام می کنیم تا درس عبرتی باشه واسه بقیه می گه:نمی شه بقیه رو اعدام کنید تا درس عبرتی باشه واسه من


 
به یکی می گن اینهمه تریاک می کشی معتاد نشی! می گه: نه بابا من 4ساله هرروز دارم می کشم ولی هنوزم که هنوزه معتاد نشدم


زن : مرد چرا کولر نمی خری ؟ غضنفر: به درد نمی خوره اونایی هم که دارن گذاشتن رو پشت بوممرد تجربه را کشف کرد و پول را اختراع کرد زن پول را کشف کرد و خرید را اختراع کرد

آدم قورباغه دهن گشاد رو ببوسه ، ولی اس ام اس تکراری نخونه !


 
عشق مانند جنگ است......آسان شروع می شود.......سخت پایان می یابد.........و فراموش کردنش محال است.
 

تازه فهمیدم که قلب هیچ کس تو دنیا برای من نمی تپد
حتی قلب خودم.
چون اون هم برای تو می تپه

 

میگن لبخندربطی به مرگ نداره ولی تو بخندتا من برات بمیرم...
 
دسته ها : جک، SMS ،پیامک
بیست و هشتم 12 1388 16:46

به ماه شلیک کن

حتی اگر به هدف نزنی


در میان ستارگان فرود می آیی..


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


عشق با جدایی نمی میرد. با بسیار با هم بودن شاید ولی با جدایی هرگز


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


اگر بر آب روی، خسی باشی. اگر بر هوای بپری، مگسی باشی.دل به دست آر تا کسی باشی.


خواجه عبدا.. انصاری


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


هیچ کس خوشحال زاده نمیشود اما همه با توانایی آفریدن خوشحالی بدنیا می اید بنابراین امروز با درخشش شیرین ترین لبخندت همه را خوشحال کن


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


هرگز اجازه نده ترس از شکست خوردن جلوی تورو از شرکت کردن در بازی بگیره


اگر پشت به خورشید بایستید چیزی جز سایه خویش نخواهید دید.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


هر حرکتی که چیزی به وجود شما نیافزاید , چیزی از آن خواهد کاست و حرکتی که اثرش خنثی باشد وجود ندارد !


دیل کارنگی


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


زندگی چون نردبانی آهنی است ، روزی نیز این نردبان افتادنی است ، هرکسی کو بالاتر نشست ، استخوانش بیشتر خواهد شکست.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


برای تربیت اراده بهترین زمان ایام جوانی است.


«فیثاغورث»


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


هدیه دادن برای اثبات مهر تو به دیگران یکی از بهترین روش هاست... فراموشش نکن!


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


راز عشق در این است که


شریک زدگی ات را در چار چوبی که خودت می پسندی


حبس نکنی


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


.عیبجویی باعث تباهی می شود .


همه چیز را همان طور که هست بپذیر ،


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


زندگی کوتاه ترازآن است که به خصومت بگذرد وقلبها گرامی ترازآن هستندکه بشکنند فردا طلوع خواهد کرد حتی اگر نباشیم


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


سازنده‌ترین کلمه گذشت است ... آن را تمرین کن.


پرمعنی‌ترین کلمه ما است ... آن را به کار ببر.


عمیق‌ترین کلمه عشق است ... به آن ارج بنه.


بی رحم‌ترین کلمه تنفر است ... از بین ببرش.


سرکش‌ترین کلمه حسد است ... با آن بازی نکن.


خودخواهانه‌ترین کلمه من است... از آن حذر کن.


ناپایدارترین کلمه خشم است... آن را فرو ببر.


بازدارنده ترین کلمه ترس است ... با آن مقابله کن.


با نشاط‌ترین کلمه کار است ... به آن بپرداز.


پوچ ترین کلمه طمع است ... آن را بکش


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


انتظار به پایان رسیدن هر چیزی رو داشته باش!


هیچ چیز همیشگی نیست!!!


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


انتظار به پایان رسیدن هر چیزی رو داشته باش!


هیچ چیز همیشگی نیست!!!


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


زندگی ساختنی است ، نه گذراندنی ، بمان برای ساختن ، نساز برای ماندن . . .


فاصله بین مشکل و حل آن یک زانو زدن است ، اما نه در برابر مشکل


بلکه در برابر خدا . . .


لبخند بهانه ای است بر ای زنده بودن


"لحظه هایت سرشار از این بهانه"


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


اگر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی یا چیزی بنویس که قابل خواندن باشه یا کاری کن که قابل نوشتن باشه! "بنیامین فرانکلین


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


انتخاب با توست ، میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان


یا بگوئی : خدا به خیر کنه ، صبح شده . .


( وین دایر )


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


اولین وظیفه عشق , گوش دادن به معشوق است


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


رودها آوازشان را از دست خواهند داد اگر، سنگها را از پیش راهشان برداریم.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


ضرب المثل آلمانی:افتادن در گل و لای ننگ نیست ننگ آن است که در آن بمانی


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


سخت ترین کار دنیا محکوم کردن یک احمق است


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


آسمان فرصت پرواز بلند است ولی


قصه این است چه اندازه کبوتر باشی


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


سکوت بهترین تفسیر دوست داشتن است. مهم به یاد هم بودن است، نه کنار هم بودن


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


نیکو و ابرومند زندگی کن . آنگاه به وقت سالخوردگی ، هنگامی که به گذشته بیندیشی ، از زندگیت دیگر بار لذت خواهی برد.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


سرنوشت تصمیم میگیرد که در زندگی با چه کسی ملاقات کنی اما تنها قلب توست که می تواند تصمیم بگیرد چه کسی در زندگی تو باقی می ماند


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

گاهی اگر توانستی ، اگر خواستی ، اگر هنوز نامی از من در سر داشتی نه در دل! در کوچه ی تنهایی من قدمی بگذار شلوغیه کوچه ظاهریست ، نترس ، بیا، نگاهی پرت کن و برو همین"


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


پرواز کن تا به جایی که می خواهی برسی .اگر پرتاب شوی به جایی می رسی که دیگران می خواهند.

 
دسته ها : جک، SMS ،پیامک
بیست و هشتم 12 1388 13:53

هنوز عید نشده میوه ها گرون شده. قدر خودتو بدون گلابی

می خواستم برات سبزه عید بفرستم گفتم شاید طاقت نیاری بخوریش

سلام، ببخشید این موقع شب بیدارت کردم.
.
.
.
خواستم یادآوری کنم: زمستون داره میره و بهار داره میاد

.
.
.
کم‌کم باید از خواب زمستونی بیدار بشی


پیشاپیش نوروز
۹۰ و ۸۹ ٬ تولدت ٬ پیوندتان و قدم نو رسیده مبارک
نور به قبرت بباره !!!
 
دسته ها : جک، SMS ،پیامک
بیست و هفتم 12 1388 19:53

 غضنفر داشته تو اتوبان کرج با سرعت میرفته , یه دفعه رادیو پیام میگه : "رانندگان عزیز که در لاین تهران به کرج در تردد هستند مواظب باشن یه اتوموبیل در لاین مخالف در حرکت است" غضنفر همینجور که داشته فرمونو اینور اونور میکرده میگه : لامصبا یکی دوتام نیستن 

 اون دنیا خدا نمی پرسه مدل ماشینت چیه؟ می پرسه چند تا پیاده رو سوار کردی؟ قابل توجه خانم هایی که نمی دونن نیت پسرها الهیه

  بچه بودیم دخترا عاشق عروسک بودن وپسرا عاشق مردای قوی ...بزرگ شدیم دخترا عاشق مردای قوی شدن و پسرا عاشق عروسک...  

غضنفر می ره تماشای مسابقه دو و میدانی، از بغل دستیش می پرسه:این ها برای چی دارن می دون؟ طرف می گه: چون به یه نفرشون جایزه می دن. غضنفر کمی فکر می کنه، بعد می پرسه: پس بقیه برای چی دارن می دون؟  

 یارو رئیس فدراسون شطرنج میشه. 5 تا قانون می زاره : 1- اسب نمی تونه فیل رو بزنه چون فیل قویتره 2- خرم باید بازی کنه 3- خر باید همه رو بزنه 4- هیچ کس نمی تونه خر رو بزنه 5- اصلاً خر شاهه  

دسته ها : جک، SMS ،پیامک
بیست و هفتم 12 1388 17:36
X