صفحه ها
دسته
دامنه‌هاي‌سايت
دوستان
سايت‌هاي برتر
برخي از نوشته ها
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 857357
تعداد نوشته ها : 510
تعداد نظرات : 479
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

 

از جمله قاتلان و مسببان واقعه كربلا كه بوسيله مختار مجازات شدند

فرد جنايت كيفر
شمر فرمانده پياده سوار لشگر يزيد و سر حسين را از تن جداكرد گردنش را زدند و بر بدنش اسب تاختند
خولي او سرحسين را بر نيزه زد و گوشه‌واره از گوش زنان كند كشته او را در آتش انداخت و خاكسترش را بر باد داد
ابن زياد حاكم كوفه در جنگ موصل كشته شدوجسدش را به آتش كشيدند
عمر بن سعد فرمانده سپاه يزيد و شوهرخواهر مختار مختار كفش خود را پوشيد و صورت عمر سعد را زير كفش خود قرار داد سپس دستور داد سر عمر سعد را ببرند
شرجيل بن ذي الكلاع از پشت سر سيلي به حسين زده بود او را به آتش سوزاندند
حصين بن نمير از فرماندهان گروه ‏تيرانداز به سپاه حسين در نزديكي موصل كشته شد
نافع بن مالك كسي‌كه آب را بر حسين بست  
عمرو بن حجاج فرمانده جناح راست لشگر عمر بن‌سعد پس از فرار از دست مختاردر بياباني از شدت تشنگي، مرد.
بشر بن خوط قاتل جعفر بن عقيل گردنش را زدند و جسدش را در آتش سوزاندند.
بحدل بن سليم انگشت حسين را براي انگشترش بريد هر دو دست و پايش را قطع كردند و آنقدر در خون خود غلطيد تا مرد..
زيد بن ورقاء با شمشير، دست راست ‏عباس بن علي را از كار انداخت او را كه رمقي در بدنش بود، زنده در آتش سوزاندند
حكيم بن طفيل پس از قطع دست راست عباس، دست چپ عباس را از كار انداخت آنقدر بر بدن آن تيز زدند تا مانند خارپشت شد و به هلاكت رسيد
سنان بن انس كسي‌كه نيزه بر پشت حسين زد دست و پايش را بريدند و هنوز جان داشت كه او را در ديگ روغن جوشان افكندند
عبدالله بن اُسَيد كسي‌كه خيمه‌ها را آتش زد  
مالك بن نسير با شمشير بر سر حسين زد دست و پاي او را بريدندو به خود پيچيد تا مرد
اسحاق بن حيوه پيراهن حسين را به سرقت برد و پوشيد  
حارث بن نوفل كسي‌كه تازيانه به زينب زد  
مرة بن منقذ قاتل علي اكبر اول دو دست او را بريدند، بعد زبانش را از دهانش بيرون كشيدندو بعد تنش را در آتش سوزاندند
حرمله قاتل علي اصغر دست و پاى او را بريدند، سپس او را بآتش سوزاندند
اخنس بن مرثد از جمله ۱۰نفري كه بر بدن حسين اسب تاختند با اسب هاي تازه نعل، بر بدنشان تاختند
اسحاق بن حيوه از جمله ۱۰نفري كه بر بدن حسين اسب تاختند با اسب هاي تازه نعل، بر بدنشان تاختند
صالح بن وهب از جمله ۱۰نفري كه بر بدن حسين اسب تاختند با اسب هاي تازه نعل، بر بدنشان تاختند
هاني بن ثبيت حضرمي از جمله ۱۰نفري كه بر بدن حسين اسب تاختند با اسب هاي تازه نعل، بر بدنشان تاختند

 


سی یکم 2 1390 17:5
X