صفحه ها
دسته
برخي از نوشته ها
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 942888
تعداد نوشته ها : 446
تعداد نظرات : 419
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

 

8 نوع شخصيت كه بايد از آنها دوري كرد:
همه ما دوست داريم باور كنيم كه نزديكان مان آدم هايي متعادل ، شاد و داراي ذهني سالم هستند اما بارها پيش آمده كه متوجه شديم واقعيت غير از اين است. تصور كنيد يكي از بهترين روزهاي زندگي تان را آغاز كرده ايد و خدا را براي همه زيبايي ها و نعمت هايش شكر مي كنيد كه ناگهان رويارويي با يكي از آشنايان بلافاصله شما را از عرش به زير مي آورد. حتي اگر انساني خوشبين و مثبت باشيد، در كنار چنين اشخاصي منفي خواهيد شد. از بدترين اين نوع شخصيت ها مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:

● خودشيفته ها

اين افراد شديدا حس خودبزرگ بيني دارند و چنين مي پندارند كه دنيا گرد آنها مي چرخد. اين افراد مانند كنترل گرها موذي و حيله گر نيستند و تا حدي آشكار خواسته هاي خود را بيان مي كنند. گاهي به نظر مي رسد بايد به آنها گفت: « فقط خودت مهم نيستي كه!»

اين افراد فقط خواسته هاي خود را در نظر مي گيرند و نيازهاي شما به باد فراموشي گرفته مي شود. در اين رابطه شما احساس ياس و سرخوردگي پيدا مي كنيد. آنها چنان انرژي شما را صرف خواسته ها و اميال خود مي كنند كه ديگر چيزي براي خودتان باقي نمي ماند.

 

● منفي گراها

اين دسته قادر به درك خوبي ها و شادي ها نيستند. اگر به آنها بگوييد كه امروز روز بسيار قشنگي است حتما از اتفاق ناگوار قريب الوقوعي خبر مي دهند؛ اگر از موفقيت امتحان ميان ترم خود خبر دهيد، در مقابل از سختي امتحانات نهايي به شما هشدار مي دهند.

آنها شادي را نابود مي كنند. ديد مثبت شما به زندگي جاي خود را به بدبيني و منفي بافي مي دهد. قبل از آنكه متوجه شويد، منفي گرايي در ذهن و روح شما جايگزين شده و همه شادي ها پشت شيشه هاي خاكستري پنهان مي شود

 

● افرادي كه هميشه در مورد ديگران قضاوت مي كنند

مواردي كه شما زيبا و دلفريب مي بينيد، به نظر اين افراد عجيب و غيرجذاب است. اگر شما نظر جديدي را جالب بدانيد، اين افراد آن را به كل اشتباه مي شمارند. اگر شما سليقه دوستي را ستايش كنيد، آنها آن را بد يا مايه نگراني قلمداد مي كنند. افراد هميشه قاضي تقريبا مانند منفي گراها هستند. اگر قسمت اعظم وقت خود را با اينگونه افراد بگذرانيد، طولي نمي كشد كه شما هم يكي از آنها خواهيد شد.

 

● خود راي ها

تخصص اين عده كنترل ديگران به نفع خودشان است؛ و ممكن است چنان مهارتي هم داشته باشند كه شما اصلا متوجه كنترل آنها نشويد تا زماني كه ديگر دير شده است. اين افراد نقطه ضعف هاي شما را پيدا مي كنند و از اين طريق به خواسته هاي خود مي رسند.

اين افراد باورها و اعتماد به نفس شما را هدف قرار مي دهند. اين افراد راهي براي اجبار شما به انجام كاري پيدا مي كنند كه لزوما انجام نمي دهيد و به اين ترتيب شما احساس هويت، اولويت هاي شخصي و توانايي درك واقعيت مساله را ازدست مي دهيد و به ناگاه دنيا حول محور خواسته ها و اولويت هاي آنها قرار مي گيرد.

 

● هميشه نااميدها

اگر طرح جديد و بكري داشته باشيد، هميشه نااميدها به شما اطمينان مي دهند كه با شكست روبه رو خواهيد شد؛ و زماني كه موفق مي شويد، شما را دلتنگ و افسرده مي كنند. اگر رويايي در سر داشته باشيد، هشدار مي دهند كه دستيابي به آرزويتان غيرممكن است.

اين افراد «آنچه هست» را باور دارند و نسبت به «آنچه خواهد شد» مشكوك و نااميد هستند. معاشرت با اين افراد موجب مي شود خودباوري و اعتماد به نفس خود را به راحتي از دست بدهيد. در حالي كه پيشرفت و تغيير فقط نتيجه نوآوري و بدعت گذاري است، روياي ناممكن ها و تلاش براي دستيابي به دوردست ها.

 

● آنهايي كه نمي توانند صمميمي شوند

در كنار اين افراد هيچگاه حس صميميت و راحتي نخواهيد كرد؛ داستاني خنده دار تعريف مي كنيد اما آنها فقط لبخندي مودبانه تحويل مي دهند. در پي بي توجهي آنها، شما غمگين و افسرده مي شويد. يكي از مهيج ترين اتفاقاتي را كه برايتان پيش آمده تعريف مي كنيد اما آنها فقط سرسري سر خود را تكان مي دهند.

روابط اين دسته افراد مبتني بر معيارهاي سطحي و بي معني است. زماني كه شما واقعا به يك دوست نياز داريد، آنها نيستند. زماني كه نيازمند انتقادي سازنده هستيد، از هماني كه هستيد تعريف مي كنند و اگر حمايت بخواهيد، شما را محكوم به شكست مي دانند.

 

● حرمت شكن ها

اين افراد در بدترين زمان و به بدترين شكل ممكن حرفي مي زنند يا كاري انجام مي دهند؛ در يك كلمه حرمت نگاه نمي دارند. شايد اين فرد كسي باشد كه به او اعتماد كرده بوديد اما او از اين اعتماد سوءاستفاده كرده ورازتان را برملا مي كند. شايد يكي از نزديكان تان باشد كه در كارهايي كه به او ارتباط ندارد دخالت مي كند، يا شايد همكاري باشد كه رفتاري تحقيرآميز پيشه كرده است.

 

● آنهايي كه هميشه متوقع هستند

هيچ وقت نمي توان اين افراد را راضي و خوشحال نگه داشت. آنها قدر شما را نمي دانند و خواسته هايشان غيرواقعي و نامعمول است؛ هميشه دنبال مقصر جلوه دادن شما هستند و هرگز مسووليت چيزي را خود قبول نمي كنند.


هجدهم 2 1390 13:53
X