صفحه ها
دسته
دامنه‌هاي‌سايت
دوستان
سايت‌هاي برتر
برخي از نوشته ها
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 733749
تعداد نوشته ها : 510
تعداد نظرات : 479
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
الف- دروس عمومی
نام کتاب کد کتاب سال چاپ پایه تدریس حذفیات
قرآن و تعلیمات دینی 2 (دین وزندگی 2) 222 85 دوم
1 - فعالیت ها : شامل نمونه یابی درصفحات 15 ، 23 و156 - ذکر نمونه ها درصفحة 141 - کشف عوامل درصفحة 189
تفکر در صفحات63 ،70 و174- خودکاوی درصفحات 97 ، 100 ، 130 ، 131 و 141- مقایسه در صفحة 102- تطبیق در صفحات 132 ، 150 ، 159 ، 176 و181 - بررسی درصفحات 140 ، 148 ، 172 ، 185- پیام آیات درصفحة 161 – همفکری درصفحة 137 بیان نمونه ها درصفحة 138
2- پیشنهادها : در صفحات 18 ، 29 تا 33 ، 43 ، 55 ، 66 ، 75 تا 77 ، 85 ، 92 ، 118 ، 133 ، 167 ، 178و 194
3- ترجمه هایی که درمقابل آیات درکتاب نوشته شده است.
4- یاد آوری ها در صفحات 9 ، 109 و121
5- گام ها درصفحات 35 ، 56 ، 107 ، 119 ، 134 ، 152 ، 168 و 193
6- متن صفحات 34 ، 36 و شعر صفحة 65
7- پاورقی ها و بخش های برای مطالعه
قرآن و تعلیمات دینی 3 (دین وزندگی 3 ) 251 86 سوم
1- فعالیت ها : شامل تکمیل درصفحه ی 11 - نمونه یابی درصفحات 19 ،193 و196 - بررسی در صفحات 21 ، 151 ،220 و235 - جستجو در صفحه ی 53 - تطبیق در صفحات 61 و 175 - خودکاوی در صفحات 140 و 195 - مقایسه در صفحه ی 148 - برنامه ریزی در صفحه ی 156 - اندیشه در صفحه ی 169 - طبقه بندی در صفحات 215 و219 - راه حل در صفحه ی 223- شناسایی عوامل در صفحه ی 236 - ذکر نمونه 180
2- پیشنهادها : درصفحات 13 ، 46 ، 63 ، 77 ، 93 ، 115 ، 132 ، 143 ، 160 ، 171 ، 200 ، 215 ، 225
3 - گام ها : درصفحات 26 ، 94 ، 133 ، 161 ، 185 ، 201 ، 237
4- یاد آوری ها : درصفحات 6 تا7 ، 188 تا 189 ، 204 تا 205
5- اشعار : درصفحات 41 ، 44 ، 48 و 51
6- ترجمه هایی که درمقابل آیات درکتاب نوشته شده است . 7- پاورقی ها و بخش های برای مطالعه
ادامه ی دروس عمومی
معارف اسلامی ( دین وزندگی ) 1/285 87 پیش دانشگاهی
1- یادآوری : در صفحة 3 و متن صفحة 91
2- فعالیت ها : استدلال در صفحه ی 17- حل مسأله درصفحه ی 18 و138- تفکر درآیات درصفحه ی 28 - بررسی در صفحات33 ، 52 ، 53 ، 72 و 177 - برنامه ریزی در صفحات 33 و45 - ذکرنمونه ها در صفحات 41 و 66- خود ارزیابی درصفحات 41 ، 49 و54 - خودکاوی در صفحة 42 - پیشنهاد در صفحه ی 56 - تطبیق در صفحات 71 ، 139 ، 155و 159 - مقایسه درصفحات 37 و 117- نمونه یابی درصفحه ی 175- هم اندیشی درصفحه ی 172 و 180
3- برداشت : درصفحات 121 تا128 ، 130 تا 133 و 161 تا 164
4- ترجمه هایی که درمقابل آیات درکتاب نوشته شده است. 5 - پاورقی ها و بخش های برای مطالعه
ادبیات فارسی (3) (غیرعلوم انسانی) 1/249 86 سوم
- درس 11: قسمت دوم، سه پرسش از تولستوی از صفحه 92 تا 97
ـ درس 18: قاصدک، از صفحه 140 تا 150 ـ درس 20: از پاریز تا پاریس از صفحه 158 تا 165
زبان فارسی 3 (غیر علوم‌انسانی) 3/249 86 سوم
ـ کلیة نمونه ها ، که به ترتیب عبارت است از: صفحات 51 تا55 (عدل- موزه کلمانسو ) 129 تا 130 ( قبض آب)
ـ درس 23: اسناد و نوشته‌های حقوقی از 166 تا 182
زبان فارسی 3 (تخصصی انسانی) 4/249 86 سوم
ـ کلیة نمونه‌ها ، که به ترتیب عبارت است از: صفحات 120 تا 122 ( آرش ) و134 تا 135 ( قبض آب و...)
ـ درس بیستم: از صفحات 145 تا 150 املای برخی از کلمات
- درس 24: اسناد و نوشته‌های حقوق از صفحه 175 تا 188
زبان و ادبیات فارسی 1و2 1/283 87 پیش‌ دانشگاهی
درس 9: فقط شعر (1) - نفحات صبح سعدی
درس 10: فقط شعر (2) - راه بی نهایت حافظ
درس 20: قسمت اول به بلبل
درس 22: قسمت دوم شعر تسلی خاطر جامی
درس 24: فقط متن افشین و بودلف
درس 30: صدای پای آب - از «چشم‌ها را باید شست، جور دیگر ... » - صفحة 206 و207
ب- دروس تخصصی گروه علوم ریاضی
نام کتاب کد کتاب سال چاپ پایه تدریس
حذفیات
آمار و مدلسازی 3/234 85 دوم فصل هشتم

 
ج- دروس تخصصی گروه علوم تجربی
نام کتاب کد کتاب سال چاپ پایه تدریس
حذفیات
زیست شناسی وآزمایشگاه(1) 1/231 85 دوم
•  درس اول از صفحه‌ ی 1 تا پایان 13
•  درس پنجم صفحه ‌ی 81 از تغذیه گیاهی و خاک تا پایان صفحه ‌ی 88
آمار و مدلسازی 5/258 86 سوم
فصل هشتم
د- دروس تخصصی گروه علوم انسانی
نام کتاب کد کتاب سال چاپ پایه تدریس
حذفیات
آمار و مدلسازی 3/234 85 دوم
فصل هشتم
تاریخ ادبیات ایران و جهان (1) 1/246 85 دوم
نمونه ها
اقتصاد 1/240 85 دوم
کلیه مطالب با عنوان « مطالعه ی آزاد» در صفحات 77 ، 85 ، 88 و 89 ، 97 تا 102 ، 121 تا 123 و 147 تا 151
عربی (2) (علوم انسانی) 2/224 85 دوم
دو درس 9 و 18
روان شناسی 1/268 86 سوم
فصل دوم ازصفحة41 تا 57 (ویژگی‌هاوخصوصیات رشد دورة قبل ازتولدو...تا ویژگی‌ ها وخصوصیات رشد دردورة نوجوانی)
جامعه شناسی (2) 1/281 86 سوم
- کلیه ی مطالب باعنوان « برای مطالعه ی بیشتر » - تصاویرونمودارها
ریاضی پایه 2/292 87 پیش دانشگاهی
از صفحه ی 133 ( ضرب احتمال ها، پیش آمدهای مستقل و وابسته ) تا پایان کتاب صفحه ی 147
علوم اجتماعی 1/300 87 پیش ‌دانشگاهی
تصاویر ، نمودارها ، جداول ، نقشه ها و مطالب کادرهای رنگی

 
روابط عمومی وبلاگ دختر خوب و Nazanin 
دسته ها : اخبار - کنکور
دوازدهم 2 1388 12:12
X